Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
філії
Контактна інформація та реквізити
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


      Членами кредитної спілки можут бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України,  об'еднані  ознакою членства (постійное проживание в Одеської области) та мают повну цивільну дієздатність. 

      Не можут бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

      Для вступу в кредитну спілку та набуття прав її члена, кожній особі необхідно надати до КС наступні документи: 

1) паспорт або інший документ, що посвідчує дану особу; 

2) довідка Державної податкової інспекції з номером ідентифікаційного коду особи

та сплатити вступний внесок та обов’язковий, об’явлений пайовий  внесок. 

Вступний внесок сплачується при наявності документів 

Вступний внесок - 50,00 гривень  
Пайовий внесок   - 50,00 гривень
для всіх категорій громадян.

Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням правління кредитної спілки.

Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов'язкового пайового внесків. 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України